X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

گفتگوی تلویزیونهای جوان، آروزو، و تلویزیون 1 با محمد ناطقی رییس کمیسیون عالی نظارت از توافق نامه سیاسی ( بخش اول )

1394/02/06 ساعت 01:15 ق.ظ


تلویزیون جوان : با تشکر ازشما که در گفتگوی ویژه ما پیرامون نظارت و اصلاحات نظام انتخاباتی شر کت کرده اید. اجازه دهید اولین پرسش را از کمیسیون عالی نظارت ازتطبیق موافقتنامه داشته باشیم. شما مسوول ورییس این کمیسیون هستید. بفرمایید تعریف کمیسیون عالی نظارت از تطبیق توافقنامه چیست؟ و تفاوت این کمیسیون با کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی چه می تواند باشد؟

محمد ناطقی : سپاس از شما پرسش خوبی را طرح کرده اید. کمیسیون نظارت ازتطبیق توافقنامه و برنامه های حکومت وحدت ملی بر اساس پیشنهاد ریاست اجراییه و منظوری رییس جمهور ساخته شده است. منظوری و پیشنهاد سه ماه نیم طرح و به ما ابلاغ شد. اعضای کمیسیون در تشکیل منظور شده از سوی رییس جمهور11 تن هستند که دربست "مافوق رتبه" ایفای وظیفه می کنند. بر اساس منظوری رییس جمهور، ریاست اجراییه افرادی را مقرر کرده و می کند. 

از بحث منظوری و مقرری اعضای کمیسیون عالی نظارت از تطبیق موافقتنامه سیاسی که بگذریم مساله اساسی بر نامه های این کمیسیون هست. همان گونه که از نام کمیسیون پیداست این کمیسیون از تطبیق توافقنامه و اهداف و برنامه ها نظارت می کند. تفاوت میان این کمیسیون و کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی این است که آنها حوزه کاری شان صرفا امور مرتبط به انتخابات است اما کمیسیون عالی نظارت از تطبیق موافقتنانه با کلیت و تمامیت سند و موافقتنامه سروکار دارد. یعنی کمیسیون عالی نظارت از تمامیت سند و چارچوب نظارت دارد. خبر نگار تلویزیون یک می پرسد که شما از کارکرد کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی هم نظارت می کنید. پاسخ آن یعنی اینکه بله آن بخش از سند که مربوط به انتخابات می شود ما به دلیل اینکه مو ضوع کار ما کلیت و تمامیت سند و موافقتنامه هست و انتخابات یک بخش از سند پایه می باشد بنابراین ما می توانیم بگوییم که کجای کار درست و مطابق با موافقتنامه هست و چه مواردی نقض شده است. البته کمیسیون نظارت هدفش درست اجرایی و عملیاتی شدن موافقتنامه هست. ما می دانیم که خواست رهبران حکومت وحدت ملی خواست مردم و خواست متحدان بین المللی ما نیز همین هستند که موافقت درست عملی و تطبیق شود.

تلویزیون آروزو: پرسش من این است که چرا کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با چالش مواجه شده است؟ هنوز این کمیسیون باگذشت چندین ماه بکار خود آغاز نکرده است و اخیرا اختلافات در ریاست خانم شکریه بارکزی پیش آمد و چرا؟ دلایل اختلافات در چیست؟

محمد ناطقی: این پرسش را همین چند روز پیش تلویزیون نور هم داشت. نکته اساسی در ایجاد چالش فقدان هماهنگی و تفاهم است این مساله به تجربه ثابت شده است هرجا که رهبران حکومت وحدت ملی تفاهم داشته در آنجا مشکلی نبوده است. مثلا معرفی اعضای کابینه در سند تاکید شده که پست کلیدی و حکومتی بصورت برابر و برابر گونه توزیع شود مادیدیم که همین کار صورت گرفت . 12 تن نامزد وزیران ازسوی رییس اجرایی و 13 نامزد دیگر ازسوی رییس جمهور به پارلمان معرفی شدند و این کار صورت گرفت شما حالا تنها وزیر دفاع را در کابینه ندارید که باید معرفی شود که می شود

. اجازه دهید به این مساله هم اشاره کنم که گذشته از تفاهم روی توزیع برابر و برابر گونه ، در سند پایه تاکید شده است که در مورد افراد و اشخاص نیز باید مشوره تفاهم و رایزنی صورت بگیرد. رهبران حکومت وحدت ملی در چهار چوب موافقتنامه ملزم هستند که افراد واجد شرایط را معرفی نمایند. نامزدان واجد مواصفات ملی و ذاتی باشند من بحیث رییس کمیسیون عالی نظارت از تطبیق موافقتنامه اهداف و برنامه های حکومت وحدت ملی ، واقف به محتوای و مندرجات موافقتنامه هستم و می دانم که اسناد چه گونه تهیه شده و موافقتنامه چه زبانی دارد. در پاسخ به پرسش خبر نگار تلویزیون راه فردا گفتم که این سند نوشته نشده است بلکه کلمات آن مثل اجر و خشت برای یک ساختمان چیده شده است. 

در سند تاکید شده است که افراد واجد شرایط باشند درمورد نامزدان در هر پست سیاسی و حکومتی باید مشوره رایزنی و تفاهم صورت بگیرد. این کارها درجاهای که صورت گرفته در آنجا کار خوب بوده است اما درجای که معیارها و قواعد و اصول موافقتنامه رعایت نشده می بینیم که در آنجا چالشهای جدی و حتا نگران کننده خلق شده است. شکریه بارکزی چرا رد شد؟ دلیل خیلی واضح است. رییس جمهور و رییس اجرایی در مورد افراد توافق و تفاهم کردند و پانزده نفر را جمع کردند و هیچ مشکلی در مورد اعضای کمیسیون بین شان وجود نداشت ولی در " ساختار کمیسیون" مشکل پیش آمد. به این معنا که توافق بین رییس جمهور و رییس اجرایی صورت نگرفته بود که خانم شکریه رییس کمیسیون باشد و بقیه اعضا هم هرکدام یک سمتی را داشته باشد اینکه برخی می گویند خصومت شخصی در کار بوده من این را قبول ندارم داکتر صاحب عبدالله به خانم شکریه احترام دارد مساله شخصی در کار نیست. اما ملاحضات دیدگاه و فکر و منطق در مورد انتخابات مطرح هست تقابل فکری و اختلاف نظر می تواند در مورد انتخابات وجود داشته باشد بنابراین رهبران حکومت وحدت بر اساس موافقتنامه در مورد افراد و اشخاص و درمورد ساختار و تشکیل کمیسیون باید تفاهم مشوره و موافقت داشته باشند . اختلاف و اینکه ریاست خانم شکریه رد شد دلیلش همان فقدان مشوره در موضوع تشکیلات ساختاری بود و نه امر دیگر.

تلوزیون 1پرسش من این است که چه کارهای در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته است و ششماه می گذرد و شما اشاره کردید که بر اساس ماده 7 موافقتنامه کمیسیون خاص انتخاباتی بلافاصله پس از اعلام حکومت وحدت ملی،ازسوی رییس جمهور ایجاد می شود ولی تاحالا هیچ کاری صورت نگرفته است اصولا اراده ای در کار نیست و چرا این کار عملی نمی شود. مردم خواهان عملی شدن کمیسیون هستند جامعه جهانی متحدان بین المللی افغانستان تاکید دارد که باید اصلاحات آورده شود در غیر آن صورت دیگر به انتخابات افغانستان کمک نمی کند. شما به همه این مسایل واقف هستید؟

محمد ناطقی: البته من این حرف را قبول ندارم که" اراده ای" نیست "اراده " هست و تاکنون بر اساس "اراده " رهبران حکومت وحدت ملی گامهای مهمی در مورد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی برداشته شده اند. من در همین مورد که اراده و عمل وجود دارد به چند مورد ملموس شاره می کنم. رهبران حکومت وحدت ملی یک سند مادر و پایه را بنام " موافقتنامه حکومت وحدت ملی" امضا کرده اند همان گونه که اشاره کردم ماده 7 آن اختصاص به مساله اصلاح نظام انتخاباتی دارد در همین ماده تصریح شده که این کمیسیون طی فرمان ازسوی رییس جمهور ایجاد می شود گام اول که سند باشد را شما دارید. گام دوم که درجهت کمیسیون خاص انتخاباتی برداشته شده است و آن فرمان رییس جمهور است همان که رییس جمهور کمیسیون عالی نظارت را منظور کرده و رییس اجرایی شخصیتهای را مقررکرده است ، می بینیم که طی فرمانی رییس جمهور موجودیت کمیسیون را اعلام داشت این مساله پیش از سفر به آمریکا انجام شد. گام سوم که خیلی مهم است نیز برداشته شده است و آن جمع کردن افراد و اشخاص می باشد می بینید که 15 نفر هردو مقام پس ازشور و توافق برای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی معرفی کردند. پس ارده ای بوده و تا حالا این کارها صورت گرفته است .

تنها مساله چهارم باقی مانده و آن توافق روی ساختار کمیسیون خاص انتخاباتی هست تا بحال در این خصوص رایزنی و مشوره کافی صورت نگرفته است دلیل که ریاست قبلی آن رد شد همین مساله مشوره تفاهم و توافق بود . شما پرسیده اید که که آقای جانداد اسپنغر معرفی شده من این موضوع را در صفحه فیسبوک آقای سنگچارکی دیدم ولی خوب هنوز رسما اعلام نشده است. من البته خوشبین هستم که فاز چهارم که ایجاد ساختار مورد توافق باشد نیز نیز عملی و حل می شود. زیاد جای نگرانی نیست گرچه می دانیم که وقت زیاد گذشته است ولی خوب اینجا افغانستان است خیلی کم جدولهای زمانی رعایت می شود. ادامه دارد
در بخشهای بعدی ساحتهای کاری دو کمیسیون را مورد گفتگو قرار می دهیم . موفق باشید

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo