عوامل نا امنی در شمال کشور

1394/02/16 ساعت 11:26 ب.ظ

عوامل نا امنی در شمال کشور


در واقع عنوان گفتگوی است با محمد ناطقی رییس کمیسیون عالی نظارت از تطبیق توافقنامه سیاسی


هفته نامه ایتلاف ملی : بنظر شما علت نا امنیهای شمال در چیست؟


محمد ناطقی : این پرسش بسیار مهم و درحال حاضر در تمامی سطوح جامعه طرح شده است البته پاسخ به این وضعیت ،متفاوت و متنوع بوده است و تاکنون ما به یک پاسخ متحد و یک دست نرسیده ایم اجازه دهید من این بحث را با استفاده از پرسش شما بگونه مبسوط پاسخ دهم البته شما اجازه دارید مقدار لازم برای هفته نامه خوب و وزین ایتلاف ملی را بر دارید.


چند روایت و چند نکته اساسی در مورد نا امنیها در شمال کشور طرح شده است اولین بحث این است که حکومت جدید پا کستان پس از اینکه جنگ گسترده را در وزیرستان شمالی آغاز کرد، مراکز بسیار مهم تروریستها در این منطقه متلاشی گردید. گروهای تروریستی بسیار زیاد مثل القاعده، حرکت اسلامی ازبکستان جنبش اسلامی ترکستان شرقی لشکر طیبه پا کستان گروه حقانی و گروه گل بهادر خان پا کستانی و همینطور عربها چچنیها و ده ها گروپ تبهکار دیگر در وزیرستان شمالی مستقر بودند. در جنگ اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی بخشهای زیادی چیزی در حدود 90 درصد گروهای تبهکار از وزیرستان شمالی کوچ کردند و بدون تردید همه شان وارد افغانستان شد. 


البته گفته شده در سال گذشته با شروع جنگ ارتش پا کستان در وزیرستان شمالی یک عده ازکادرهای القاعده به یمن گریختند و در آن زمان گفته می شد که فرزندان جلال الدین نیز به یمن گریخته اند. ولی تعداد بسیار زیادی از تروریستها ازدو محور شرق کشور مثل ولایت نورستان و ولایتهای همجوار شرقی به طرف شمال شرق افغانستان و عمدتا ولایت بدخشان کوچ کردند و بخشهای دیگری ازکوچ تروریستها ازولایتهای جنوب مثل هلمند و نواحی همجوار آن انجام شده اند و این دسته در همان زمان در ولایت زابل ، فراه ، هرات ، فاریاب ، بادغیس و ولایت فراه جابجاه شدند. در ولایت فاریاب در میان جنگلهای بین فاریاب و انخوی تعداد زیادی از تروریستها در میان جنگلهای منطقه پنهان شده اند البته شاهدان عینی می گویند همه آنها پرچم سیاه " داعش" را بلند کرده اند. با این وضع طبیعی است که عوامل اصلی جنگ و نا آرامی همین تبهکاران می باشند آنها کار شان جنگ خون ریزی و خشونت هستند. 


هفته نامه ایتلاف ملی : مردم از این وضعیت بسیار نگران هستند و آینده چه خواهد شد؟ 


محمد ناطقی رییس کمیسیون عالی نظارت: شما پرسیده اید که مردم نگران هستند و آینده چه خواهد شد؟ مردم حق دارند که نگران باشند تروریستها به جان مال و ناموس مردم رحم نمی کنند آنها انسانها بیگناه را می کشند می دوزدند آدم ربایی پیشه آنها می باشند. 31 مسافر و مهاجر بیگناه را سه ماه پیش از راه قندهار و کابل باخود بردند و تا کنون خبری از سرنوشت شان نداریم. اینها آدم رباییهای هست که مردم و رسانه ها خبر شده اند انسانهای زیادی و بیگناهان بسیاری قربانی تروریستها شده و می شونداما کسی خبر نمی شود . جاده کابل هرات را خبر نگاران "جاده مرگ "نام گذاشته اند.


رییس کمیسیون عالی نظارت: می دانید که تروریستها در همه جا مرتکب جنایت شده اند و اما بشترین قربانیان را در ولایت بدخشان از مردم و ازنیروهای امنیتی و پولیس گرفته اند. جنایت تروریستها در جرم بدخشان در ماه گذشته و جنایت چند روز پیش آنها در وردوج بدخشان فرا موش ناشدنی و نا بخشودنی است. شما پرسیده اید که راه حل در چیست؟ و آینده را چه گونه باید دید؟ اتفاقا عین همین پرسش در یگ گروه که  آن را برخی از دوستان " گروپ تینک تانگ" نام گذاشته اند که البته من هم عضو و جزء همین گروپ هستم در جمع ما برخی دیپلماتهای خارجی و نماینده یوناما نیز حضور دارند. 


سه شب پیش ما جلسه داشتیم و مو ضوع صحبت ما همین مساله بود که گروهای که در شمال وارد شده اند کیها هستند طالب و یا داعش و اینکه جنگ به یک نحوی از جنوب به شما منتقل شده است و چرا و راه حل این گرفتاری در چیست؟ خوب هرکسی دیدگاه تحلیلی خودرا داشت اما من در این گروپ گفتم که جنگ و بحران امنیتی در شمال را چه گونه باید بررسی کرد؟ اگرتروریستها مخلوق سازمانهای استخباراتی کشورهای منطقه و فرا منطقه نباشند و تنها ریشه های تروریستی جدای از مدیریت سازمانهای استخباراتی منطقه و فرا منطقه داشته باشد در این صورت نابود کردن تروریستها در شمال و در هرجای کار سختی نیست ارتش و نیروهای امنیتی قادر به کنترل و مهار و نابود کردن آنهارا دارند البته جنگ طول می کشد ولی این گروها نیز نابود می شود. 


ددلیل نابودی شان با خود شان هست آنها پایگاه مردمی ندارند مردم افغانستان مذاهب شان را ترک و تبعیت ازآیین سلفی و وهابی و تکفیری نمی کنند. داعش با اصول و مبانی و با فقه حنفی دشمن است مردم افغانستان حنفی و جعفری و سایر مذاهب اسلامی هرگز از آیین داعش تبعیت نمی کنند. این گروهای جنگی حال چه داعش و یا طالب دربین مردم پایگاه ندارند گروهای بی ریشه گروهای بیرحم و تبهکار مورد حمایت و تایید مردم افغانستان نیست در این صورت که تروریستهارا مخلق خود شان و مجزای از سازمانهای استخباراتی تفسیر نماییم در این صورت شک نداشته باشیم که آینده به نفع مردم و به زیان این گروها است اما اگر این گروها ریشه های استخباراتی منطقه ای و فرا منطقه ای داشته باشد در این صورت این گروها برای مقاصد دیگری ساخته شده من درجمع "گروپ تینک تانک" گفتم ما و شما ابتدا باید دیدگاه مان را در مورد داعش و طالب در افغانستان شفاف نماییم و تاکید کردم که چه تعریفی از آنها ارایه می دهیم. از اینجا بحثهای بسیار زیاد و طولانی ما برای مدت سه ساعت ادامه یافت......


...........

محمد ناطقی: بحث در گروپ "تینک تانک" راجع به همین پرسش ادامه یافت می خواهم در اینجا آخرین جمع بندی که در مورد حضور تروریستها درشمال کشور صورت گرفته است را توضیح دهم تا بحال دو نظریه در مورد تبهکاران طالب و داعش که می جنگد طرح شده است. فکر و منطق اول این است که تروریستها در افغانستان حضور برنامه ریزی شده و استراتژیک دارد و این برنامه را سازمانهای استخباراتی برای شان می دهند. در این منطق قضیه تندرویها و بیرحمیها و خونریزهای بسیار هولناک بنام اسلام ریشه در یک جنگ تمدنی دارد بر اساس این منطق باید گفته های ادوارد اسنودن را قبول کرد وی بارها به این نکته اشاره کرده است که مامور سیا بودم و می دانم که ابوبکر البغدادی دوره های آموزشی خود را در اسراییل و زیر نظر موساد سپری کرده است. 


در اینجا دو نوع جنگ هست یکی تمدنی و دیگری توسعه طلبی سیاسی که البته صورت دوم هم بر می گردد به جنگ تمدنی. متفکر آمریکایی در مقاله اساسی خود همه جنگها را تمدنی تفسیر می کند. برای موفقیت در این نبرد ابتدا نفرت و تفرقه و خشونت بنام اسلام و آیین محمد (ص) باید به اوج خود برسد که رسیده است. وضعیت جهان اسلام وضعیت نکبت و فلاکت هست و این هدفمندانه و برنامه ریزی شده است. طالب و داعش در افغانستان برای مقاصد دیگری ساخته شده است و روایت شان را باید در جدال شرق و غرب و متحدانش دانیست. در این فرض جنگ هرگز در هیچ جا و ازجمله در افغانستان خاموش شدنی نیست. جنگ برای اهدافی بر نامه ریزی شده است و در پشت آن قدرتهای استخباراتی استاده است. طالب و داعش برای آنسوی در یا ساخته شده است.


 آقای اتمر مشاور امنیت ملی در نشست استجوابی سنا بصورت مبسوطی به این مساله اشاره کرد تمام حرفهای مشاور امنیت جدی و درست است تنها اشکالی که درکار است مبنای اظهارات آقای اتمر هست ایشان بگونه حرف می زند که جنگهای داعش در منطقه جهان و افغانستان بر می گردد به نیت برنامه و استراتژی خود داعش آقای اتمر هرگز مساله طالبان و مساله ارتباط داعش با برنامه سازمانهای استخباراتی را طرح نکرد. 


این مطلب بر می گردد به دیدگاه و منطق دومی که داعش و طالب با برنامه خود، و برای رسیدن به هدف تشکیل خلافت اسلامی خود می جنگند و در اینجا برنامه استخباراتی در کار نیست. در گروه ما یک عده با قاطعیت همین منطق جناب اتمر را داشت و می گفتند که طرح این مساله که داعش یک پدیده استخباراتی است را بر خواسته ازتیوری توطیه می دانیست. این دو منطق در مورد طالب و داعش حل ناشده است.


محمد ناطقی رییس کمیسیون عالی نظارت: بله من دیروز بخشهای مهم استجوابیه را گوش دادم بنظرم سه نکته مهم در مجلس سنا وجود داشت نکته اول اینکه سناتورها خود شان را مسخره کردند آنها اطلاع لازم از مساله داعش و طالب جنگی نداشتند پرسشهای ساده روتنی را طرح کردند. نکته دوم برمی گردد به اظهارات جناب آقای اتمر شکی نیست که آقای اتمر یک استعداد و تواناییها و اطلاعات بسیار زیادی از پشت و روی پرده دارد و به همین دلیل سناتوران را از استجواب شان پیشمان ساخت ایشان به دلیل بحثها فرعی سناتوران که پیمان امنیتی زیر سوال برده بود را بخوبی شرح و از مساله اصلی طفره رفت آقای اتمر مطلقا از طالبان در جنگها و نا امنیها نام نگرفت و همه مصیبتها و جنگهارا متوجه داعش ساخت و آن را سازمانی تعریف کرد که جهان را تهدید می کند نکته سوم هم این بود که داعش گویا با برنامه خود و داعیه خلافت اسلامی شان جهان و افغانستانرا تهدید می کند. آقای اتمر در این نشست نه به طالبان و نه به هیچ سازمان استخباراتی اشاره نداشت.


اختلاف اساسی درست در همین جا هست که آیا داعش و طالب با برنامه و استراتژی خود در افغانستان و منطقه می جنگند و یا اینکه برای شان برنامه داده شده که سوریه و شام را ویران نماید تا دیگر خطری اسراییل را تهدید نکند جنگهای داعش القاعده در منطقه کشورهای را هدف گرفته اند که ضد اسراییل و رابطه بدی با آمریکا داشتند درحال حاضر همین کشورها هدف قرار گرفته است. در افغانستان این پرسش حل نشده است در گروپ تینک تانک این سوال را طرح کردم و گفتم که رییس جمهور کرزی بارها تاکید داشت که برای تروریستها در شمال نقل انتقالات نظامی صورت می گیرد یک صبح در ارگ ایشان بما گفت که بمن گزارش می دهد که هلیکوپترهای مشکوک در کوه های شمال نشست و برخواست دارد رییس جمهور پیشین می گفت ما که کنترل هوایی نداریم کنترل فضای افغانستان در دست ایتلاف است.این یعنی اینکه برای گروهای تروریستی سلاح فرستاده می شود پس این گروها ساخته خود شان هست. 


داعش و طالب در شمال با مجهز ترین سلاحها می جنگند و این سلاحهای مدرن چگونه و از کجا در اختیارشان گذاشته شده است. آنها پول زیادی دارد بخصوص داعش ازمردم عشر زکات نمی گیرد و به سربازان پولهای زیادی می دهد وقتی این پرسش را در جمع گروه مطرح کردم یکی از اعضای پاسخ مرا چنین گفت:


 ببینید در جهان امروز سازمانهای مافیای در شرق و غرب عالم فعال هستند پول شویی در همه جا صورت می گیرد وی از یک بانک فرانسوی نام گرفت که تازه اقدام به یک پول شویی عظیمی داشته است. وی گفت حالا کسی به داعش پول نمی دهد آنها با جنگ و با تسخیر میدانهای نفتی سوریه و عراق پولهای زیادی دارند. اسلحه هم که در همه جا با قاچاق تامین می شود در شمال کشور آنها از همین شیوه ها استفاده کرده و می کنند وی نقش استخبارات کشورها را کمرنگ و ضعیف نشان می داد.


محمد ناطقی رییس کمیسیون عالی نظارت : می بینید که ما در جمع خود چنین دو ستانی را داریم و این گونه تحلیل و ارزیابی دارند. اظهارات مشاور امنیت ملی دراستجواب مجلس سنا بشتر در همین مسیر بود و می گفت داعش خطر جدی برای افغانستان می باشد افغانستان برای شان به دلیل مواد مخدر جاذبه دارد داعش و گروهای ترکستان شرقی، حرکت اسلامی ازبکستان چچن عرب و لشکرطیبه هرکدام برای خود برنامه برای کشمیر، چین، ازبکستان ، تاجیکستان و روسیه را دارد اینها درست است اما این برنامه های کلان برای نا امن و تهدید حوزه های امنیتی روسیه و متحدانش مرتبط به طرحها و برنامه های خود داعش است و یا اینکه این برنامه ها برای شان داده شده و می شود. پاسخ به این پرسش خیلی سخت و برخی آنرا زمان روشن می کند.  

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo