X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

رویدادهای امنیتی و مذاکرات صلح اسلو

1394/04/01 ساعت 03:21 ب.ظ

رویدادهای امنیتی و مذاکرات صلح اسلو..

گفتگوی محمد ناطقی رییس کمیسیون عالی نظارتازتوافقنامه سیاسی  با شفقنا، آریانیوز،تلویزیون (1) و خبرگزاری مرکزی چین


شفقنا: با تشکر. ماه رمضان است ممنون ازاینکه وقت گذاشته به سوالات ما پاسخ می دهید. پرسشهای ما عمدتا امورامنیتی هست دراین آواخر اوضاع امنیتی کشورخوب نیست گروهای داعش و طالب درچهارطرف، جنگ و نا امنی گسترده ای را ه انداخته اند.دورنمایی تحولات امنیتی چه گونه هست؟ و اوضاع به چه سمت درحرکت است؟

 

محمد ناطقی : ممنون بله ماه رمضان و البته کمی هم خسته گی و تنبلی پیداکردم عادت داشتم که هرروز متنی را برای سایت و وبلاگ خود و همین گونه برای روزنامه بنویسم ولی دراین آواخر این عادت پسندیده کنارگذاشته شده البته این کاردلیل داردیکی هم همان فرصت و وقت مناسب برای این گونه کارها می باشد البته بشترین صحبتها رابا رسانه ها دارم. من خیلی علاقه دارم مضمون آنچه که با رسانه های کشور طرح کرده ام را تبدیل به نوشته و یک متن مکتوب نمایم. امکان اینکه متن گفتگوها راپیاده کنم ندارم ولی مفاهیم و محتوای رامی نویسم.


پرسش های شما که عمدتا به امورامنیتی اختصاص دارد را دراینجا بحث می کنیم. البته موضوعات امنیتی پایه و اساس همه مسایل دیگر میتواند باشد. اینکه درولایت ننگرهار یکی از ولایت های مهم کشور، دست خوش نا آرامی می شود، این مساله تاثیرات ناگواری روی زندگی مردم می گذارد. بیکاری ، فقر، خشونت ، بزهکاری ، جنایت و اعتیاد همه موضوعات مرتبط به هم هست و ریشه این گرفتاریها به نظر من " نا امنی" درکل کشور می باشد. درحال حاضر، داعش بخشهای زیادی ازولایت ننگرهار را گرفته است طالبان را خلع سلاح و همین دیروز مراسم ذ بح کنان به سبک داعش درعراق ، سوریه و لیبیا راه اندازی کرده بود. آنها تعدادازطالبان را که در ولسوالیهای ننگرهاردستگیرکرده اند را سربریدند.


درهمین لحظه هم می بینید که تروریستهادرساختمانهای مقابل پارلمان جابجا شده و درگیری و انفجارها خونین را براه انداخته اند. وضعیت امنیتی اصلا خوب نیست ما انتظارداشتیم که بافصل نو و ایجاد حکومت وحدت ملی به زندگی مردم سرسامان داده شود وضعیت تغییرنماید ولی همه قراین نشان می دهدکه درچنین وضعیتی نستیم گرفتاریهای زیادی داریم و اصولا باید انتظاربکشیم البته این انتظار هم ازهمان انتظارهای طولانی هست و به این زودیها گرفتاری ما قابل حل نیست. البته باید تاکید کنم که تروریستها درموقعیتی نیست که نظام سیاسی را ازبین ببرند و لی نظام را به چالش جدی می کشاند و نارضایتی و فقر گسترش پیدا می کند وهزاران نفربه کشورهای خارج آواره می شوند. می دانید که در روزجهانی مهاجرت اعلام شدکه افغانستان بالاترین رقم مهاجرت را در دنیا دارد. دلیل گسترش آواره گی مردم افغانستان، جنگ و نا امنی هست. شما پرسیده اید که چشم انداز این تحولات چه گونه است و آینده به چه صورتی رقم زده می شود. باتوضیحاتی که داشتم این جمع بندی را می توانیم داشته باشیم که آینده افغانستان باسه مشخصه و مولفه قابل بررسی است اول اینکه تروریستها به هدف اینکه نظام سیاسی راسرنگون و بجای آن امارت و یا خلافت را جای گزین نماید، هرگز نمی رسند آنها هرکاری می توانند انجام دهند اما نمی توانند نظام سیاسی را ازبین ببرند بله تروریستها حتامی توانند به خانه ملت حمله نمایند کاریکه درگذشته و همین حالا جریان دارد.درگذشته هم درسالهای 2010 فکر می کنم طالبان عملیات مشابه امروز را داشت و به مجلس  نمایندگان حمله ورشد و امروز همان سناریو را تکرارکرده اند.


نکته دوم هم این است که مردم و دولت را نمی گذارند که به خواسته اصلی شان برسند. گرفتاری خلق می کنند کارها و زندگی مردم رابه هم می زنند و نمی گذارند که اوضاع کشور بهبود پیدا نمایند دراین عرصه بایداعتراف کنیم که تروریستها موفق بوده اند و به  اهداف خود دست پیداکرده و درحال حاضر نا امنی ومیزان تلفات جنگ و بیکاری و تهدید را به اوج رسانده است. تهدیدات امنیتی بسیاربالاهست همین دیروز، یک مقایسه ای بین تلفات نیروهای امنیتی درسال گذشته و سالجاریصورت گرفت. میزان تلفات 75 درصد نسبت به سال گذشته بالا رفته است. دراینجا میتوانیم این گونه نتیجه گیری نماییم که درعرصه بهم زدن امنیت و پیامدها آن تروریستهای طالب و داعش موفق بود اما اینکه امارت و خلافت شان را جا نشین حکومت نماید این مساله به قول معنوی صاحب خواب است ، خیال است و جنون .


شفقنا: بحث داعش یک موضوع جدی است و شما وضعیت این گروه را درآینده افغانستان چه گونه می بینید؟ آیا این گروه خواهد توانیست کارطالبان و بجای طالبان و یا آلترناتیف طالبان درافغانستان شود؟

 

محمد ناطقی : این پرسش را تلویزیون یک نیز ازما داشت و حرف اصلی شان این بود که اصولا حضور داعش چه معنی می تواند داشته باشد؟ و چه عواملی داخلی وبیرونی پشت سراین جریان قراردارند. درآن بحث دیدگاه متفاوتی طرح شد یکی می گفت داعش داعیه بازگشت به قرون گذشته را دارد و می خواهد خلاف اسلامی را احیا نمایدحالا بسترهای درجهان اسلام برای شان پیدا شده و می خواهد با استفاده ازوضعیت جاری درجهان اسلام خلافت اسلامی شان را برپانماید. درافغانستان این گونه مهندسی شده که طالبان رو بزوال است و یک بخش ازآنهابه صلح و مذاکرات و درنهایت جزء حکومت می شود، بنا براین می توان قلمرو خلافت داعشی را درافغانستان زیرچتر " ایالت خراسان" توسعه داد.


خوب اینکه داعش درافغانستان عوامل بومی داشته باشد این مساله خیلی جدی مورد بحث نیست. داعش درافغانستان متکی به عوامل و عناصرو مولفه های بومی و و طنی نیست این گروه برعکس طالبان، درافغانستان جایگاهی ندارداما می دانید که طالبان هم جایگاه و پایگاه مردمی ندارند اما چرا حضوردارند؟ شماالبته می توانید عوامل داخلی و دلایلی داخلی برای آن درنظر بگیرید برخی می گویندکه درننگرهار سه ولسوالی درتصرف داعش درآمده و آنها موفق شدند که تمامی سنگرهای طالبان را به تصرف خود درآورند و دیدیم که مراسم کشتارو ذبح طالبان را مثل عراق وسوریه راه اندازی کرد و گفته شده که رهبران داعش ازخود ولایت ننگرهار می باشند این مساله نشان می دهد که داعش درداخل افغانستان پایگاه مردمی دارد اما واقعیت این است که گروهای تروریستی متکی به قدرت استخباراتی و خارجی می باشد تا ریشه های بومی .اینها رویدادهای هست که داریم وضعیت ننگرهار وضعیت شمال همه نشان می دهد که گروهای تروریستی بسیارفعال شده اند.


ولی پرسش اساسی این است که این گروها برای چه هدفی این قدرفعال شده یعنی هدف و برنامه اصلی آنها تصرف افغانستان و نابودی نظام سیاسی درافغانستان می باشند و یا اینکه برای جاهای دیگری طراحی شده است. مقامات حکومتی ما به این باورهستند که تروریستها برای مقاصد دیگری درافغانستان فعال شده اند. آقای صلاح دین ربانی وزیرخارجه ده روز پیش دریک گفتگوی به این نکته اشاره داشت که تروریستها برای جاهای دیگری بخصوص اسیای میانه درنظر گرفته شده . آقای اتمر مشاورامنیت ملی هم درنشست سنا اشاره به حضورهفت گروه تروریستی داشت و مقصدهای هریکی را برشمرد. روسیه و کشورهای آسیای میانه به شدت نگران وضعیت امنیتی کشورهای شان می باشند. آریان نیوز یک بحث مفصلی دراین مورد داشت من در آنجا شرح دادم که روسها نسبت به حضورداعش درافغانستان شک و تردید های زیادی دارد و نگرانی روسها ریشه درتقابلی دارد که درحال حاضربین شرق و غرب پیش آمده است.این مساله به این دلیل طر ح می شود که داعش و طالب و گروهای تروریستی دیگر، فعال درافغانستان، ریشه های خارجی و استخباراتی دارد و نه دلایل داخلی.


روسها و غربیها درهیچ جای با هم همکاری ندارند وضعیت شبیه همان دوران جنگ سرد شده است. شما می دانید که درآلمان همین چندروز پیشگروه 8 تبدیل به گروه 7 شد یعنی اینکه روسیه را که عضو دایمی این گروه بود برای اولین بارازگروه بیرو کشیده می شود و رهبران هفت کشورصنعتی روسیه را دعوت نکردند. یعنی گروه 8 به گروه 7 تقلیل پیداکرد و این مساله اوج تقابل مناسبات را نشان می دهد. روسیه و غرب درهیچ جای باهم همکاری ندارند. دراکراین در سوریه درکشورهای شمال آفریقا و درخاورمیانه و خلاصه درهیچ جای بین روسیه و غرب همکاری و جود ندارند. بجای همکاری شما شاهد تقابل آنها هستید.بنابراین رویدادهای امنیتی افغانستان برای روسیه نگرانیهای زیادی را ایجاد کرده وروسها نسبت به حضورگروهای تروریستی درشمال کشور، بسیار بد بین می باشند گرچه چیزی درمورد موضع گیری شان نداریم ولی آنها حضور گروهای تروریستی درشمال کشور و یاانتقال جنگ ازجنوب به شمال را یک توطئه برنامه ریزی شده می دانند. دراین صورت به این مساله نیز پاسخ داده می شود که حضورداعش درافغانستان و حضورده ها گروه تروریستی دیگر مثل ، القاعده ، لشکرطیبه ، گروه اسلامی ترکستان شرقی، حزب اسلامی ازبکستان گروه های تروریستی تاجیکستان. شبکه حقانی ، طالبان ، داعش ، ریشه های خارجی دارند و برمی گردد به همان جنگ نیابتی کشورها.


اریانا نیوز: اخیرا هیاتی به ریاست آقای محقق دراسلو رفته است. هدف از این سفرچیست ؟ ایا طالبان که دراسلو حاضرشده درموقعیتی هست که بتوانند مذاکرات صلح افغانستان را پیش ببرد،  نظرپاکستان دراین مورد چیست؟

 

محمد ناطقی : خبرنگاررادیو تلویزیون مرکزی چین همین پرسش را داشت که صلح افغانستان به کجا رسیده ؟ و مذاکرات اسلو ازچه جایگاهی برخوردار می باشد؟.دراسلو مذاکرات صلح جریان داشته است. اتفاقا برای اولین بار طالبان با زنان افغانستان دراسلو گفتگو داشت و این یک گامی مثبت هست. طالبان که با زنان درپشت درهای بسته مذاکره داشته اند، روی حقوق زنان صحبت کرده اند. خانم شکریه و خانم کوفی ازنتایج گفتگوهای شان با نمایندگان طالبان بسیارراضی به نظر می رسید. آنهامذاکرات شان را تاریخی مهم و سازنده تعریف کردند. حالا هیات شش نفره به ریاست استاد محقق وارد اسلو شده البته باید به این نکته اشاره نمایم که مذاکرات اسلو یک بحث کلان جهانی درباب صلح هست و تنها مساله افغانستان نمی باشد. یک میز برای مذاکرات افغانستان هم گذاشته شده است. دراین گفتگوها که هنوز حالت رسمی ندارد و مذاکرات غیررسمی گفته شده، بدون شک راه های رسیدن به صلح افغانستان مورد بحث قرارمی گیرد. نمایندگان طالبان، طیب آقا، عباس استانکزی و قاری دین محمد حنیف دراسلو رفته اند. البته آنها درهمان اسلو گفته اند که ما دولت افغانستان را برسمیت نمی شناسیم چون دست نشانده است و ما با آمریکا گفتگو می کنیم. این حرف البته درمورد خود شان هم صادق می تواند باشد. یک مقام سطح اول حکومتی با طالبان دراسلوگفته است که خوب شما حکومت افغانستان را دست نشانده می دانید و با او مذاکره ندارید و حکومت افغانستان هم شمارا دست نشانده پاکستان می داند و با شما مذاکره نمی نکند پس کی گفتگوهای افغانستان را پیش ببرد.


نکته دیگری که درمورد صلح و نمایند گان طالبان مطرح هست این است که ایا آنها واقعا می توانند از مرکزیت شان نمایندگی نمایند  چون خبرهای هست که رابطه گروه طیب آغا با مرکزیت شان قطع است. این البته درهمین دو سال اخیر پیش آمده و ازسوی دیگر پاکستان هم تیم قطر را تایید نمی کند. تیم که درسانکیان ازسوی طالبان رفته بود، آنها می گفتند که نمایندگان واقعی و اصلی طالبان می باشند و گروه که درقطرساکن هست نمی تواند ازطالبان و ازرهبری طالبان نمایندگی نماید.مولوی حسن رحمانی همراه با مولوی عبدالعزیز درمذاکرات چین شرکت داشت. خبرنگار مرکزی چین می گفت حکومت ما این گفتگوها را تایید نکرده است. بهرصورت این دو پرسش که نمایندگان طالبان که دراسلو رفته اند آیا واقعا می توانند از شورای کویته نمایندگی نمایند؟ و ایا مورد حمایت پاکستان می باشند ؟ و یانه زیرا درگفتگوهای صلح دو مساله بی نهایت مهم است یکی همکاری پاکستان و دیگری حضور طالبان اصلی بجای طالبان جعلی ،فرعی و بدون صلاحیت. هردو مورد درباره تیم طالبان که دراسلو رفته اند و یا درجاهای دیگر گفتگو می کنند ، مطرح هست.


محمد ناطقی : اما حکومت افغانستان درمذاکرات غیررسمی به صورت یک دست و متحد شرکت کرده است. نمایندگان و هیاتهای که ازکابل اعزام شده به نظرمن خوب و یک پارچه و مورد توافق رهبران حکومت وحدت ملی بوده و جالب است که گروه زنان درمذاکرات غبررسمی حضور داشته.گرچه همان گونه که اشاره کردم این گفتگوها رسمی نیست و حکومت هنوز به صورت رسمی تایید نکرده که درمذاکرات صلح با طالبان شرکت کرده این مساله البته ازخود دلیل هم دارد و آن این است که رییس جمهوردرحال حاضر تاکیددارد که صلح با پاکستان باید انجام شود زیرا این پاکستان است که دریک جنگ اعلام نشده با افغانستان قرارگرفته است. ترجیحات حکومت درمذاکرات صلح ، تفاهم با پاکستان می باشد البته این حرف درذات خود اهمیت زیادی دارد تازمانیکه پاکستان درمساله صلح افغانستان همکار نباشد، صلح افغانستان بجای نمی رسد. همان گونه که اشاره کردم صلح افغانستان متکی به دو عنصر و مولفه زیربنایی هست یکی مشارکت طالبان اصلی و دیگری همکاری پاکستان. پاکستان جزء ازمشکلات و جزء ازراه حل قضیه افغانستان شناخته شده است.


محمد ناطقی: دریک جمع بندی ازپرسشها و گفتگو به این نتیجه می رسیم که رویدادهای امنیتی درافغانستان درحدی رسیده که چالشهای عمده ای را برای حکومت و مردم  ایجاد شده است . تروریستها نمی گذارند که کار سازندگی و بهبود در زندگی مردم ایجاد شود آنها بنام اسلام و دین خانه دین و دنیای مردم را درهمه جا ازجمله درافغانستان ویران کرده و می کنند. و گفتیم که علیرغم شدت حملات تروریستهای داعش و طالب آنها، قدرت فروپاشی نظام ما را ندارند اما قدرت خلق چالش،گرسنگی و وحشت را دارند. داعش و طالب مثل سوریه و عراق با هم می جنگند. درولایت ننگرها داعشیها طالبان را تارمارکردند و برای سردسته های طالب مراسم اعدام و ذبح را به اجرا گذا شتند وحالا چندین ولسوالی درننگرهار را ازدست طالبان خارج کرده انددرشمال هم وضع خوب نیست. ماشین جنگی طالبان با سوخت و ساز استخبارات کار می کند.همان گونه که اشاره کردم روسها باور دارند که تروریستها درافغانستان برای تهدیدات امنیتی آنها ساخته شده است. مقامات حکومت ما هم همین را می گویند که داعش و طالب برای جاهای دیگری درنظرگرفته شده است. تروریستها بخصوص داعش ریشه های افغانی و بومی آنچنانی ندارند این گروه توسط خارجیها و استخبارات منطقه رهبری و هدایت میشود.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo