X
تبلیغات
زولا

نگاه درونی و بیرونی -۱۱-

1395/03/25 ساعت 12:20 ق.ظ

نگاه درونی و بیرونی -۱۱-


۵۰۰ دالر برای بازگشت


واقعا فاجعه است گزارش بی بی سی از آتن چه قدر جانکاه غم انگیز و ویرانگری یک نسل و یک عمرتباهی را نشان می دهد. صدها جوان و نوجوان به امید اروپا در آتن بند مانده اند و این جوانان درمانده و مستاصل شده و اقدام به خود فروشی می کنند.  بی بی سی به گونه مستند از زبان جوانان و نوجوانان گزارش می دهد که اگر تن فروشی نکنیم می میریم و یکی از همین جوانان می گوید این کار را می کنم تا پانصد دالر برای باز گشت را پیدا کنم. واقعا چه قدر اندوه بار و دردناک و دلگیر کننده است. حکومت و وزارت مهاجران با این وضعیت برخورد نمایند و برای نجات از این مصیبت و درماندگی باکمک جامعه جهانی اقدام نمایند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تدبیر بگیرند.

افغانستان در چهار دهه عظیم ترین پریشانی و در بدری و آوارگی را داشته است در حال حاضر نزدیک به هفت میلیون آواره در دنیا داریم کشورها از این بابت هم منتفع شده اند و هم سوی استفاده می کنند.بزرگترین لشکر ترور انفجار و انتحار در پاکستان از میان مهاجران تشکیل شده است . جنگ در افغانستان ریشه در آوارگی مادارد. تروریستهای آدم کش عمدتا از جوامع آواره تکوین یافته اند. همه تروریستها در دنیا ریشه در آواره گی و در بدری دارد. دلیلش حقارت و ذلت دلیلش ایجاد عقده و کینه است که مهاجر و آواره با گوشت و پوست خود لمس می کند فکر می کنید جوانان که در دنیای آوارگی مورد سوی استفاده قرار می گیرند و در حدی مستاصل و درمانده می شود که با تن فروشی پول باز گشت به وطن را پیدا می کند ، ازوی چه ساخته خواهد شد؟ آیا وی سقوط نکرده است؟ که کرده است و این سقوط دلیلش آوارگی و بی خانمانی هست استدلال نکنید که مثال پانصد دالر مربوط به اواره غیر افغانی هست بله که هست واما مشت نمونه خروار است که آوارگان مارا نیز دربر می گیرد. اکثر تروریستهای اروپایی ریشه های عربی خاور میانه ای و آسیای دارند.روان شناسی مساله نشان داده که اقدام به ترور و بیرحمی واکنش ناخود آگاه روانی آواره است. آواره از همه نفرت دارد و نگاه آواره نسبت به آواره ستیز که تحقیرش کرده نگاه نفرت انگیز و غیریت هست آواره احساسش این است که تحقیر شده و می خواهد انتقام این تحقیر و اهانت را به هرشکلی بگیرد آواره پر ازکینه و نفرت هست وقتی از انتحاری که حمله به کابل بانک در جلال آباد را داشت  و او درسال ۲۰۱۳ دستگیر و ازوی پرسیده شد که چه احساس داشتی وقتیکه مراجعین بیگناه کابل را می کشتی وی خیلی راحت گفت احساس لذت. این آواره کمپهای پاکستان هست که این گونه نسبت به غیر خود عقده و کینه دارد. مهاجرت و آوارگی بزرگترین چالش اجتماعی ماست و درحال حاضر پس از سوریه افغانستان بالا ترین رقم مهاجرت بسوی اروپا را دارد. افغانستان در فصل نو می توانیست از ۱۱۳ میلیارد دالر در جهت بازسازی و اشتغال زایی استفاده نماید اما حکومت ما این پولهارا در راه فساد انداخت و ماشین را فساد را به حرکت در آورد سر مفتش آمریکا آقای جان سابکو می گوید برای یک کشور کوچک مثل افغانستان ۱۱۳ میلیارد را آمریکا مصرف کرد و حالا معلوم نمی شود که چه شد تنها یک چیز هویدا هست و آن فساد ویرانگر و حیرت انگیز. همه می گویند که علت گریز به خارج و ایجاد صفهای طولانی درپشت سفارتخانه های خارجی،  فقر و بیکاری در افغانستان هست و این یک واقعیت است. درحال حاضر هیچ کاری وجود ندارد افغانستان تبدیل به بنجاره خانه کالاهای چینی پاکستانی و ایرانی شده است و از خود کمتر چیزی بیرون داده است. فقر کمر شکن و فقر ویرانگر برای ما آوارگی بی پایان بی کاری ترسناک و تروریستهای آدمخوار تدارک دیده است. آوارگی ما این تاثیر بد را گذاشته که نگاه دوستی و درونی و محبت را ازما گرفته است مردم آواره و اقارب آنها که میلیونها انسان می شوند ، همه مصیبتها را معطوف به حکومت و دولت کرده اند و دولت را خادم و صادق نمی دانند و چوب بی صدا و دردناک فرصت سوزیهای ۱۳سال گذشته را حالا حکومت فعلی بخورد و  باید پاسخ گو باشد. یک نمونه اش برق توتاپ است امر گذشته افتاده به دوش حکومت حال و این همه تعرض و اهانت و فحش بد زبانی و نگاه بیرونی و غیریت سازی دلیل آن هست والبته حکومت حال نمی تواند غیر مسوول باشد و زارت مهاجرین هماهنگ باسایرنهادها و وزارتخانه مشکل مهاجران و مساله دردناک و ذلت بار یونان را باید حل نماید.


دومین ۱۱/9 سپتامبر در آمریکا


حمله به نایت کلپ در آمریکا کشتار بی سابقه و کم نظیر در تاریخ آمریکا گفته شد. جوان ۲۹ساله بنام عمر صدیق متین که پدر و مادرش افغان و در نیویورک متولد شده است مسوول این حمله مرگبار شناخته شد که.۵۰ کشته و ۵۳ زخمی بجای گذاشته است رییس جمهور افغانستان این حمله را محکوم و به مردم آمریکا و رییس اوباما و خانواده های قربانیان پیام تسلیت فرستاد. نوشته های بدست آمده که عمر متین وابسته به داعش بوده است. داعش مثل طالب و مثل القاعده گروه مرگ آفرین هست اما اینکه یک تبهکار با اصالت افغانی عضو داعش شده و مرتکب چنین جنایت، متاسف هستیم. حالا مردم آمریکا بخوبی باید در کرده باشند که دیروز القاعده و امروز داعش و فردا طالب همین عمل را تکرارخواهند کرد و راه حل پیکار قاطع، متحد و یک پارچه علیه تبهکاران خون آشام هست و این نکته را توضیح می دهم که چرا چنین می شود؟ 

برای توضیح امر فوق باید بگویم که عمر متین عامل حمله به مردم و کشتار هولناک هم جنس بازان در یک کلپ شبانه، چندان مسلمانی هم نبوده است خانم یوسفی همسر قبلی عمر متین گفته است که شوهرش چندان مسلمانی هم نبود ولی بسیار عصبانی و بداخلاق و مرد فحاش و بد زبانی بود. از قرار گزارشهای میدانی در شام و عراق ثابت شده است که اعضای داعش عمدا آدمهای نامیزان بد اخلاق و عصبانی و چندان مسلمان متعهد هم نستند. ابوعلی در سوریه خود در استرالیا گرداننده نایت کلاپهای شبانه بود اما رفت در سوریه و عضو داعش شد و با ریش بلند و موهای کشال سیمای داعشی بخود گرفت و یکی از سردسته های جنایت هست وی هم از افغانستان و ارسلایی تخلص می کرد وحالا شده ابوعلی سوریه. عمر متین هم یک لمپن بیش نبوده است و جلاد معروف داعش اهل انگلستان که کارش ذبح خبر نگاران و امداد رسانان هست نیز لمپنی در حاشیه شهر انگلستان و شغل و مهارت اصلیش موسیقی رپ بود. البته سابقه افراد نشان می دهند که تبهکاران القاعده و داعش سابقه خوبی ندارند اکثرا بزهکار بد ماش و فحاش بد خلق هستند و خانم یوسفی زن پیشین عمر صدیق متین همین مواصفات را در باره شوهرش بیان کرده است. و اما انسان موجود ناشناخته و غیر قابل پیش بینی و بی نهایت سیال و متغییر تعریف شده است و ممکن است با هزاران دلیل تغییر جهت دهد و راهی را انتخاب نماید که حیرت انگیز باشد و یکی از دلایل گردش و چرخش اصولا جنس و ماهیت پیچیده خود آدمی هست.داعش و طالب و القاعده دنیا را بگونه ای دیگری می بینند و اصولا از دید و منظر آنها جهان معاصر جهان بیگانه و جهان غیریت و مستحق زوال و نابودی مطلق هست . داعش و طالب گروهای تروریستی هستند که در این تاریخ و در این عصر زندگی نمی کنند آنها خود و پیروان شان را برده به هزار چهار صد پیش و قهوه تلخ می خورند و اما ادرس دیگر شان هم بهشت و حور غلمان است. تروریستها واقعا با زمین و زمان حال غیریت و ضدیت مطلق خلق کرده اند و براساس همین بیگانگی و الینه شدن و الینه بودن، بین خود و عالم دیوار ایجاد کرده و سد ساخته و قلمرو شان بر پایه سلفی و گذشته و بر پایه وعده های وصال حور و غلمان ساخته شده اند.آنها نگاه درونی و انسانی ندارند و خود را خارج و بیرون از قلمرو انسان معاصر کرده اند و اگر موفق شود همه را به گذشته بر می گردانند و اگر نشد به ادرس اخرتی و عقبایی خود می روند. عمر متین و صدها تبهکار دیگر دراین قلمرو و فضا غلطیده و بنام داعش، طالب و القاعده و بوکو حرام آدم می کشند و کشتن آدمهارا وظیفه و تکلیف خود می دانند آنها این روز گار و این جهان را نمی خواهند و می خواهند نابود کنند زیرا که دیدگاه شان همین هستند. دو آدرس سلفی و آخرتی را برای خود در نظر گرفته و برای آن خون می ریزند.بیگانگی و غیریت مطلق و ضدیت بادنیای معاصر و باز گشت به تاریخ و قهوه تلخ ، نگاه بیرونی تروریستها می باشند آنها همه را باخود بیگانه و بیرونی تعریف کرده و برای قلع قمع و نابودی بیرونیها، هزاران عمر متین در هرجای ساخته اند.برخی می گویند که این همه بدی ریشه در دین دارد اما ثابت شده که اینها مطلقا آدمهای متدین و پابندی نبوده اند و در این وادی و در این رشته حتا تحصیلات خوب هم نکرده اند ولی حالا این گونه ظاهر شده و این تقابل را با جهان خلق کرده اند اما این گونه رفتارها عاقبت خوبی ندارد زیرا نه تاریخ به گذشته بر می گردد و نه اینها قادرند که خلق عالم را نابود نمایند چند صباحی جنایت می کنند و بعد تمام می شوند و می روند دنبال کار شان و عطف به تاریخ می شوند و این فهم من است.

-

عقده و عقیده


مرحوم علی شریعتی معلم آگاهی و بیداری و آزادی بود گرچه دیدگاه وی در نهایت اسلام را مکتب مبارز مکتب سیاسی کرد و امت و امامت همان دیدگاه و مکتب سیاسی اسلام هست اما شریعتی واقعا اعجوبه زمان و فرزند زمان خود بود وی بشدت علیه خرافه دینی موضع داشت اما بشدت مذهبی و به با ورهای دینی خود پای بندی داشت نیایش شریعتی خواندنی هست و در همین نیایش یکی از مفاهیم و فراز های دعای شریعتی این است که خدایا عقیده ام را قربانی عقده ام مگردان. این نیایش را از شریعتی خواندم اما دوستی نوشته است که این دعا از امام سجاد -ع- هست که فرموده الهم لاتسلط عقده تی علی عقیدتی. اما بطور قطع از نیایش، جنبش، نیست. عقده و عقیده دو مولفه روحی . روانی است و انسان به گفته الکسیس کارل موجود نشناخته است و معجونی بی نهایت پیچیده و دارای شصت میلیارد سلول. نگاه به عقیده یک امر ذاتی درونی و انسانی است به این معنا که هر انسانی حامل باورها و عقاید خود می باشد البته با تفاوتهای بسیار زیاد. اما آفت اعتقادات آدمی عقده هست یعنی عقده، کینه و نفرت، عقاید آدمی را نابود می کند از انسان عقده ای و جامعه پر از کینه و نفرت و تعصب باید ترسید. نفرت پراکنی در جامعه ریشه اش یک نوع عقده گشایی هست. جوامع آرام و معتدل و دور از ناهنجاریها ، کم تر گرفتار عقده و کینه هستند و روابط شان بر پایه اصول باورها و عقاید شان بر پاشده است مردم جاپان را چنین گفته اند که نسبت به نوع خود بسیار مهربان هستند و کم تر عقده گشایی دارند. اهل عقیده اند تا اصحاب کینه. اهالی عقده فاقد معیارهای اخلاقی و تربیتی اند و در جوامع که بنیادهای فرهنگی تربیتی ضعیف باشند و بشتر باغرورهای کاذب و رویاهای ابا و اجداد زندگی کند، اصحاب عقده می شوند و بدون تربیت. درخت گل هم اگر تحت تربیت و مدیریت گل کار نباشد از او چیزی ساخته نمی شود دیروز بااستاد دانشگاهی صحبت داشتم و وی گفت که جوانان ما چه قدر عقده ای فحاش و بی ادب شده اند و بجای ابراز عقاید سیاسی شان ، عقده گشایی و نفرت و جنبش بد زبانی راه انداخته است. گفتم این پرسش را از شما دارم در مراکز علمی و آموزشی چه به آنهادرس می دهید؟ و باز پرسیدم فقدان تربیت در خانواده و فقدان تعلیم و اخلاق در مدرسه و دانشگاه علت پیدایش اصحاب عقده بجای اهالی خرد و عقیده شده است. خرد در جوامع عقده مند ، پر از تعصب، خواب رفته و یا مرده و یاهم بقول امیری گریخته و آواره شده است خرد آواره. بهر صورت متاسفانه در جامعه نفرت پراکنی ، عقده و کینه توسعه یافته است و حاصل این کینه ها اگر ترس نباشد، منجر به نزاعهای خونبار جمعی خواهد شد. طالبان اهل عقده و کینه است که باماست مالی و قشری گری اعتقادی فاجعه خلق کرده و بخاطر که ازدیگران نفرت دارند آنهارا می کشند. قتل و جنایت ثمره ریزش و تخلیه عقده ها هست  و طالبان از زن نفرت دارند طالبان از عقاید مخالف نفرت و کینه دارند زیرا همانگونه تربیت یافته اند خدا نکند که طالبان عقده هایش را در جامعه حاکم و مسلط نماید. طالبان جنبش کینه و نفرت در جامعه هست و همه تروریستها اهل نفرت و رذیلت و بلاهت هستند. نگاه آنها تنوع و تکثر نیست زیرا که اهل پلورالیزم و تعدد گرایی نمی باشند انها اهل انحصار و تمامیت خواهی و خود خواهی هستند و ما نگاه مان باید مبتنی بر مدارا و تساهل باشد اصولا اسلام مارا دعوت به برد باری کرده و بگفته مهاجرانی اسلام آیین سهله و تساهل و برد باری است. زیاد در مقابل دید گاه مخالف سخت گیر متعصب و متصلب نباشیم و تنها خودرا برحق و دیگران را باطل نخوانیم و به آنها صرف به دلیل اینکه دیدگاه متفاوت دارند عقده کشایی و فحش دشنام راه نیاندآزیم، من با عقده گشایی و بافحش دشنام مخالفم اما باعقیده گشایی و گفتمان منطقی و بحث بشدت موافقم چرا به گردانندگان جنبش روشنایی انتقاد وارد هست زیرا که آنها مذاکره را در مساله توتاپ رد کردند. و حالا از متن همین جنبش مردمی دو گروه غلط سیاسی و با اجندا و گروه فحاش و بد زبان زاییده شده است. و نگاه به جنبش مردمی را غیر و بیگانه ساخته است من لشکر فحاشان را جزاز جنبش مردمی قبول ندارم آنهارا اهل عقده و کینه می دانم و جوانان عزیز خودرا از آن برحذر می دارم  و همیشه دعا می کنم عقده را برعقاید مان راه ندهیم ما باید عقیده گشایی را بجای عقده گشایی انتخاب نماییم اهل خرد و منطق و گفتمان و مفسر عقاید و باور های مان باشیم و این همان نگاه خودی و درونی هست. عقده و عقیده داریم اما از خدای ذالجلال می خواهم که عقیده مان قربانی عقده مان نشود. آمین و یاربالعالمین. 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo